Vi reder ut skillnaden mellan EPS- och XPS-isolering

Vi reder ut skillnaden mellan EPS- och XPS-isolering

 

Typen av isoleringsmaterial som du använder i en byggnad avgör om de allt strängare energistandarderna uppfylls eller inte. EPS och XPS är två populära material med olika specifika egenskaper. Vi sammanfattar skillnaderna mellan dessa material så att du kan avgöra vilket som passar bäst i ditt projekt.

Vad är EPS-isolering?

EPS eller expanderad polystyren är mer känd som frigolit. Varje kubikmeter EPS innehåller cirka 10 miljoner små kulor. Varje kula innehåller ungefär 3000 slutna celler som är fyllda med luft. Volymmässigt består EPS alltså endast av cirka 2 % polystyren och 98 % luft. Stillastående luft är den bästa termiska isolatorn, vilket innebär att EPS är ett utmärkt isoleringsmaterial.

EPS är ytterst prisvärt, lättviktigt och enkelt att bearbeta. EPS är oftast vitt men finns även i en grå variant som har en bättre isolerande förmåga. Eftersom EPS endast består av en sorts material är det enkelt att återvinna.

EPS har varit ett populärt isoleringsmaterial i över femtio år och finns i tre sorter:

  • Måttanpassade skivor, till exempel NEOSTIR CL 100 från SOPREMA, är ytterst lämpliga för isolering av platta tak.

  • Pressade skivor i en form.

  • Lösa kulor som efterisolering av kavitetsväggar. NEOSTIR 029-isoleringsskivor har dock bättre kvalitet. 

Egenskaper hos XPS

XPS eller extruderad polystyren är tillgänglig som platta isoleringsskivor. Den slutna cellstrukturen har flera fördelar. Skivorna är …

  • ytterst fukttäta, vilket medför att de är de enda isoleringsskivorna som får användas i ett omvänt tak. Men de passar även bra under jord, till exempel som isolering av grundmurar.

  • tillgängliga i mycket hög tryckhållfasthet, vilket gör att materialet även är lämpligt för till exempel isolering av parkeringsplatser.

  • beständiga mot mögel och mikroorganismer.

  • lättviktiga och enkla att skära och bearbeta utan att huden irriteras.

  • hundra procent återvinningsbara.

XPS SL-skivorna från SOPREMA är alltid ett bra alternativ.

XPS-isolering jämfört med EPS-isolering

Både EPS- och XPS-isolering erbjuder utmärkt värmeledning. Men det finns två viktiga skillnader:

  1. Tryckhållfasthet: XPS har en högre celltäthet, vilket gör att det finns tillgängligt i högre tryckhållfasthet än EPS.

  2. Ånggenomgångsmotstånd: för EPS är ånggenomgångsmotståndet 30-70, och för XPS 80-250. EPS har något högre genomsläpplighet av luft och fukt medan XPS har ett större motstånd mot vattenånga. XPS passar därför bäst för isolering av fuktiga platser som golv, källare och grundmurar.

Har du frågor om de innovativa isoleringslösningarna från SOPREMA? Ta gärna kontakt med oss.