SOPRALENE MF 5500

SOPRALENE MF 5500

 

Produktbrochyr

SOPREMA takpapp heter numera SOPRALENE MF 5500. Det är samma produkt, bara namnet är nytt!
SOPRALENE MF 5500 används vid enlagstäckning eller som övre lag i en flerlagstäckning. Den består av SBS-elastomerbitumen och av en stomme av non-woven fiber av polyesterkomposit. Undersidan är täckt med termogjutbar film, och ovansidan med skiffergranulat.
SOPRALENE MF 5500 uppfyller kraven på brandteknisk klass Broof (T2). Den är godkänd av SITAC, BASTA, BYYGVARUBEDÖMNING och SUNDAHUS.
SOPRALENE MF 5500 täcks av en 15 årsgaranti omfattande material och följdskador i samband med materialfel eller fel i utförandet. Av erfarenhet vet vi att SOPREMA tak med SOPRALENE MF 5500 har en livslängd på mer än 30 år.