FLEXOCOL V

Lim framställt av en elastomerbas i en lösningsmedelsbaserad lösning, enkelkomponent, vätska med låg viskositet, resistent mot vatten, speciellt formulerat för att fästa PVC-P-tätskiktsdukar.

SPECIFIKATION

Färg: transparent gul

ANVÄNDNING

Limmet kan spridas ut och jämnas till med en borste eller ett liknande verktyg, beräkna ca 300-500 g/m2 på hela ytan av de två skikten som ska limmas. Efter verifiera status för klibbighet, lägg samman de två lagren under ett visst tryck med en metall- eller gummiroller. Limmet fäster omedelbart medan maximal vidhäftningsnivå nås inom några dagar. Använd inte för att limma på polystyren. Applicera inte på fuktigt stöd. Om omgivnings temperaturen är under 10° C, gynnar evaporationen av lösningsmedlet genom att använda en varmluftspistol. Verktygen kan rengöras med aceton eller metyletylketen.

PRESTANDA

Trögflytande vätska

FÖRPACKNING

Burk om 3 liter