Träningcenter i nordvästra Europa

"Alla experter har varit nybörjare"

Under 2017 har ett helt nytt träningscenter byggts i Grobbendonk (Belgien). Den här platsen är framför allt en mötesplats för dem som jobbar inom tätskiktsbranschen och ska vara ett forum för erfarenhetsutbyte och inspiration – positiva och viktiga drivkrafter. Träningscentret är till för alla, från nybörjare till expert, och SOPREMA erbjuder ett anpassat program för olika typer av tätningssystem (bitumenbaserat - flytande - syntetisk) och isolering (termisk - naturlig).

Vill du vara med i Club Expert?

Titta på CLUB EXPERT-videon från SOPREMA