Våra värderingar

ANSTÄLLDA

För att säkerställa vår tillväxt uppmuntrar vi våra medarbetares engagemang och deras kompetens genom att stötta deras karriärutveckling. Vi uppmuntrar deras tillhörighetskänsla genom uppmärksamhet, vidareutbildning och granskning av prestationer. Vi uppmuntar initiativ, ansvarfull självständighet och entreprenörskap.

INTEGRITET & RESPEKT

Integritet och respekt är grunden för vår relation med kunder, leverantörer, kollegor och samhället.

ENGAGEMANG

Vi åtar oss att nå perfektion i allt vi gör. Vi visar hänsyn, professionalism, entusiasm, noggrannhet, disciplin, uthållighet och fokus på kunderna.

INNOVATION, SÄKERHET OCH MILJÖ

Innovation och kreativitet är avgörande för vår utveckling. I vår verksamhet och tillväxt ingår att ständigt minska vår miljöpåverkan. Vi har alltid i åtanke att respektera reglerna för våra medarbetares säkerhet.

Personal information