Isolering

SOPREMA erbjuder ett brett sortiment av högkvalitativ isolering för hela klimatskärmen. Från nybygge till renovering, hos oss hittar du de isoleringsmaterial du behöver för ditt projekt!

Varför är bra isolering viktigt?

I dagens byggbransch är framtidssäker isolering normen. Förutom att bra isolering bidrar till en behaglig inomhustemperatur är det även viktigt för att hålla energiförbrukningen nere, vilket i sin tur bidrar till lägre uppvärmningskostnader. Med andra ord är ett högkvalitativt isoleringsmaterial bra både för miljön och plånboken.

Vilka lagar och regler gäller för värmeisolering?

I Boverkets Byggregler (BBR) ställs krav på isoleringsgrad. För att fastställa isoleringsgraden måste du beräkna den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten (Um). Du börjar med att ta reda på varje byggdels U-värde för att sedan multiplicera det framtagna värdet med byggdelens area. I nästa steg summeras samtliga värden för alla byggdelar tillsammans med summan av byggnadens köldbryggor, för att slutligen dividera det framtagna resultatvärdet med byggnadens omslutande area (Aom). Enheten för Um är W/m2K.

Uppnå en behagligare bostadsmiljö

Kraven för en godkänd ljudisolering är lägre än för värmeisolering, men det betyder inte att ljudisoleringen är mindre betydelsefull utan kan vara helt avgörande för att en boende ska trivas i sin bostad. Bra ljudisolering minskar risken för att grannar störs av varandra eller att störande buller utifrån bostaden påverkar negativt.

XPS-isolering

Ett populärt isoleringsmaterial som är 100 % återvinningsbart. Materialet har enastående energieffektivitet, är fukttåligt och har hög tryckhållfasthet. Passar även som isolering för omvända tak.

EPS-isolering

Även känt som frigolit-isolering, vilket är ett lätt material som är säkert att hantera och som finns tillgänglig med olika tryckhållfasthet. Materialet är dessutom enkelt att återvinna.

PIR-isolering

Ett material med mycket lågt lambdavärde och stort värmemotstånd. PIR är lätt och det behövs endast ett tunt lager för att uppnå en utmärkt värmeisolering. Perfekt för tunna väggar!

 

Se alla våra PIR-produkter

Mineralull

Ett billigt isoleringsmaterial som är tillverkat av glas- eller stenull. En populär byggisolering som både är fuktsäker samt obrännbar och som med sin porösa struktur även fungerar som ljudisolering.

Isolering för cirkulärt byggande

Grunden till cirkulärt byggande är att alla byggmaterial måste ha ett spårbart ursprung, ner till de allra minsta komponenterna. Efter användning måste materialet kunna separeras för att återanvändas i produktionscykeln. Det gäller även för isoleringsmaterialet, dock är inte alla isoleringsmaterial lämpade för cirkulärt byggande. Ett material som uppfyller alla krav är XPS, som tillverkas med en klimatvänlig CO2-teknik och kan i slutet av sin livslängd återvinnas helt och hållet.

Underhåll och inspektion

Att göra smarta val och vara noggrann när du isolerar är en sak, men för att undvika problem med isoleringen bör du regelbundet genomföra periodiskt underhåll av fastighetens tak. Om du inspekterar taket med jämna mellanrum kan du åtgärda eventuella problem innan det är för sent och förebygga att isoleringsmaterialet blir

SOPREMA

Allt du behöver inom tätskikt och isolering på ett och samma ställe

Dela Isolering | Soprema Sverige