Coltack Evolution 750: för PIR isolering

 

Vi har lösningen för att montera PIR isolering utan att behöva använda varmasfalt eller mekanisk infästning. Lösningen är Coltack Evolution 750. Ett enkomponents lim som appliceras med fogspruta, Kan appliceras på det flesta underlag.

Bilden visar installation på vår kund Wicote Entreprenad ABs projekt Humanisten i Göteborg. Här levererar vi Coltack, PIR isolering, YEP 3600 samt Sopralene Garden 5800 då det skall ligga sedum på terrassen.