Fika med Antoine Willems: Commercial Director på SOPREMA

Lär känna Antoine genom att läsa intervjun nedan

 

Hur länge har du arbetat på SOPREMA och varför valde du det företaget?

Jag började arbeta på Soprema år 2000 när företaget Bital togs över av Soprema. Jag kände till Soprema som en konkurrent, men jag kände inte till storleken på företaget.

Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig?

Först kollar jag av min e-mail. Efter det kollar jag så att alla anställda är på jobbet. Följer dagordningen, löser pågående problem, säljmöten, marknadsföring och tekniska frågor, svarar på förfrågningar från kollegor, resultatutvärdering, vara länken mellan Sverige och resten av Soprema, och så vidare…

Vad tycker du bäst om med ditt jobb?

Att jobba med mitt team för att utveckla vår verksamhet och se till att alla känner sig bekväma i sitt arbete.

Vad var ditt första intryck av dina närmsta SOPREMA-kollegor och företaget i sin helhet?

Vid den tidpunkten då vi togs över upptäckte vi dimensionen av detta familjeföretag som hade, och fortfarande har, stora utvecklingsambitioner. Under 2011 startade jag det svenska dotterbolaget från nästan ingenting och idag kan jag säga att vi har ett bra och trevligt team som täcker hela Sverige.

Vilka områden skulle du vilja utveckla professionellt?

Jag skulle vilja föra vidare min erfarenhet och “know-how” till den yngre generationen.

Vad gör dig så unik för SOPREMA?

Min långa erfarenhet av denna verkamhet har varit till stor hjälp i utvecklingen av Skandinavien.

Och sist men inte minst, vilket är ditt favoritkaffe?

Inget kaffe, jag föredrar svart eller grönt te med citron!