Fika med Kamil Kielin: Lageransvarig Stockholm på SOPREMA.

Lär känna Kamil genom att läsa intervjun nedan.

 

Hur länge har du arbetat på SOPREMA och varför valde du det företaget?

Jag började på Soprema i april 2018. Jag har känt till företaget länge innan jag började arbeta här. Jag visste bara inte att företaget har funnits så länge som det har.

Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig?

Jag förbereder alla ordrar tidigt på morgonen och skickar dem till kunder. Sedan tar jag emot fler beställningar från kunder och hanterar samtidigt lagret och butiken.

Vad tycker du bäst om med ditt jobb?

Kontakten med alla kunder och utecklingen inom takindustrin.

Vad var ditt första intryck av dina närmsta SOPREMA-kollegor och företaget i sin helhet?

Jag är själv på lagret i Stockholm, men jag har mycket telefon- och mailkontakt med kollegorna i Helsingborg samt med säljarna som är utspridda i landet. Vi har ett bra samarbete och har roligt ihop.

Vilka områden skulle du vilja utveckla professionellt?

Jag skulle gärna vilja jobba ännu mer med kunderna. Och samtidigt som jag arbetar försöker jag utveckla mig i svenska språket för att anpassa mig och må bättre i Sverige.

Vad gör dig så unik för SOPREMA?

Jag jobbar ju mycket för mig själv och det är jag duktig på att hantera. Jag pratar också många olika språk, bl a polska och ryska, vilket är bra, för flera av kunderna samt chaufförerna som kommer med gods från våra fabriker pratar inte alltid svenska.

Och sist men inte minst, vilket är ditt favoritkaffe?

Lavazza Gran Expresso är den bästa sorten.