Med Aquadere tar SOPREMA sitt ansvar för nyskapande

 

I denna logik utvecklades AQUADERE i SOPREMA laboratorium och dess knowhow.  AQUADERE är en vattenbaserade primär med en perfekt grepp på alla rena och torra ytor (betong, trä, asfalt, stål, …).

AQUADERE har en utmärkt vidhäftning och är kompatibel med alla bitumenmembran. Eftersom den inte är brandfarlig kan Aquadere tillämpas i slutna utrymmen utan ventilation.

FÖRDELARNA MED AQUADERE:

• icke-toxisk
• brandsäker
• ingen logistisk begränsning
• frost tålig
• lätt att rengöra med vatten
• avfallsminskning