Sopralene MF 5500

 

SOPREMA takpapp heter numera SOPRALENE MF 5500. Det är samma produkt, bara namnet är nytt!
SOPRALENE MF 5500 används vid enlagstäckning eller som övre lag i en flerlagstäckning. Den består av SBS-elastomerbitumen och av en stomme av non-woven fiber av polyesterkomposit. Undersidan är täckt med smältfilm, och ovansidan är belagd med skiffergranulat.
SOPRALENE MF 5500 uppfyller kraven på brandteknisk klass Broof (T2). Den är godkänd av SITAC, BASTA, BYGGVARUBEDÖMNING och SUNDAHUS.
SOPRALENE MF 5500 täcks av en 15 årsgaranti som omfatter material och följdskador i samband med materialfel eller fel i utförandet. Av erfarenhet vet vi att tak med SOPREMAS produkt SOPRALENE MF 5500 har en livslängd på mer än 30 år.