SOPREMA Eco struction®, hållbarhet genom innovation!

 

Satsningen av SOPREMA koncern på hållbara produkter började för mer än 20 år sedan med introduktionen av gröna taksystem. Sedan dess har vår forsknings-och utvecklingsavdelning skapat innovativa och hållbara byggprodukter som står i spetsen av byggteknik.

SOPREMA engagemang för hållbart byggande i sex huvudområden:

FORSKNING OCH UTVECKLING

Vår forsknings- och utvecklingsavdelning är beredd att minska våra produktseffekter på miljön. Vi håller alltid på att förbättra och förfina våra produkter – i deras tillverkning, användning och slutligen i deras återvinning eller förstörelse. Vi sätter högsta prioritet på hälsan och säkerheten av installatörer och slutanvändare samt på att bevara miljön.

Vår forskare är inriktade på att använda hållbara naturmaterial som linnefibrer istället för glas och polyester, samt på att alltid skapa produkter till ett konkurrenskraftigt pris. Vi har nära kopplingar till professionella institutioner som Kemi Polymerer och Material Institut i Strasbourg (ECPM, Frankrike) och Textil och Kläder Institut i Mulhouse (IFTH, Frankrike).

HÅLLBARA PRODUKTER

Utöver vårt mål att minska användningen av lösningsmedel och av skadliga kemikalier, vi designar våra produkter för att konstant förbättra deras användningsvänlighet och säkerhet, samt för att utnyttja mer naturens resurser – vatten, sol och vind.

HÅLLBAR TILLVERKNING

SOPREMA har alltid visat vägen för hållbar utveckling: redan 1996 var SOPREMA registrerad ISO 9001 och 1997 blev SOPREMA första företaget att certifieras enligt ISO 14001. Våra miljövänliga anläggningar minskar avsevärt sina avfall genom återvinning och användning av regnvattnet som kyla ner maskiner.

ÅTERVUNNET MATERIAL

Där det är möjligt byter vi ohållbara råa fossila med hållbara naturliga resurser eller återvunna material.
• 70% av våra glasfiber container använder återvunnet glas, våra PET behållare använder 75% återvunna plastflaskor,

• och 2.500 ton återvunnen olja används i våra bitumenmembran.

• Självhäftande produkter är tillverkade av en biprodukt av rapsolja och tallkåda – upp till 300 ton.

FÖRPACKNING OCH INSTALLATION

Vi följer våra hållbara metoder genom förpackning och installation. Till exempel vikten av vår Soprelium ® tätskiktsmembran minskades med 35%, vilket gör transporten av material energieffektivare, och den manuella hanteringen blir lättare på plats.

EKOLOGISKT BYGGANDE

Logotypen av vårt ekologiska byggande symboliserar vårt engagemang att erbjuda produkter som är hållbara under hela deras livslängdel. Vår användning av återvunnet material och vår miljövänliga tillverkning gör att ni kan vara säkra på att få det bästa för er fastighet och för miljön.