Till alla SOPREMAs leverantörer

 

Corona Covid-19 utvecklas snabbt i många av länderna där Soprema verkar. Som ett resultat uppmanar vi alla besökare på plats att följa vår beredskapsplan.

Den här planen innehåller specific vägledning/instruktioner för alla gäster, chaufförer och alla tredjepartsföretag som kommer in på våra produktionsanläggningar, lager eller distributioscenter.

SOPREMA vidtar alla försiktighetsåtgärder för att skydda vår personal och garantera servicen gentemot våra kunder. För att proaktivt minimera spridningen av detta virus är det oerhört viktigt att följande är tydligt och fullständigt respekterat av alla besökare samt vår personal.

Innan du går in på någon SOPREMA-anläggning måste du se till att:

  1. Du inte har varit på platser, som fastställts av den lokala regeringen, som klassificeras som infekterade/röda zoner av COVID-19 inom de senaste 2 veckorna.
  2. Din kroppstemperatur inte överstiger 38 °C (100,4 °F).
  3. Du inte har några tecken på andningssvårigheter eller hosta.
  4. Du eller ditt företag måste informera SOPREMA om du blir smittad av COVID-19 inom 14 dagar efter ditt senaste besök på en SOPREMA-anläggning.

Om riktlinjerna 1-3 inte följs får du inte besöka en SOPREMA-anläggning.

Vi påminner också om att respektera de allmänna riktlinjerna för hälsa.

  •  Tvätta händerna regelbundet  och noggrant, hosta eller nys i armvecket eller i en pappershandduk, och stanna hemma om du känner dig sjuk.
  • Undvik att hosta i dina händer, undvik kontakt med händer i ansiktet, skaka inte hand med någon och undvik nära kontakt med andra.

Tack för ert samarbete!