Bituminbaserad takbeläggning för prestigefyllt stadsprojekt i Hasselt

 

Sedan sommaren 2018 står en imponerande byggnad i den belgiska staden Hasselt. Alla stadens tjänstemän och medarbetare sitter numera i ett stadshus som kombinerar historiska och moderna inslag. Och i detta servicecenter hoppas de kunna stanna i många år framöver. SOPREMA försåg den nybyggda flygeln med hållbar takbeläggning av högsta kvalitet.

HISTORISK MÖTER MODERN

För uppförandet av det nya stadshuset i Hasselt, i den gamla gendarmerikasernen på Guffenslaan, organiserade staden en arkitekttävling. Förslaget från arkitektbyråerna Jaspers-Eyers, SAQ, Michiel Janssen och MASS vann tävlingen som gick ut på att grundligt renovera kasernbyggnaden och ansluta ge den en imponerande tillbyggnad med sju våningar och en takterrass, gröna tak och ett underjordiskt parkeringshus under mark.

FÖRTROENDE OCH EXPERTIS

Att bygga en byggnad av toppkvalitet kräver pålitlig takbeläggning – i synnerhet om man vill uppnå ett hållbart resultat. Tack vare tidigare samarbetsprojekt hade arkitekterna stort förtroende för SOPREMA, både för avseende produkterna och personalens kunskap om takstruktur och taktäckning. Arkitekterna tog därför hjälp av SOPREMAS specialister när det kom till att välja rätt material för taken på servicecentret.

HÅLLBAR TAKBELÄGGNING PÅ SERVICECENTER I HASSELT

Eftersom arkitekterna hade god erfarenhet av bituminös takbeläggning valde man SBS-membran för taket på den nya tillbyggnaden, både som underlag och ytskikt. Man valde Soprastick venti FF som underlag eftersom det enkelt kan kombineras med flerskiktsisolering och på så vis kunde begränsa takbeläggningens totala tjocklek. Sopralene Optima användes som ytskikt för sin livslängd samtidigt som produkten är miljömässigt hållbar.

Ovanför parkeringen lades cirka 1500 m2 av undertaket som ett inverterat tak (en takkonstruktion där isoleringsskiktet lagts ovanpå tätskiktet). Ovanpå två lager tätskikt lades XPS-skivor och slutligen klinker. Eftersom servicecentret även har ett grönt tak valde arkitekterna att använda de bitumenbaserade delarna som ett rotskyddande ytskikt. Först lades ångspärren Soprarock PB P3 TF på underlaget och därefter SBS-membranen. Alla dessa material lades snabbt och utan problem – tack vare ZDP som gjorde jobbet på ett utmärkt sätt!