Kurhaus – Copper & Silver Art

 

Det välkända nederländska hotellet Kurhaus i Scheveningen har en ny look. Det 3 000 m² stora taket har fått ett nytt tak. Salt och havsvindar har slitit hårt på det gamla koppartaket och det var hög tid att byta ut det. Som nytt takmaterial valde entreprenören BOKO att använda takduken SOPREMA Copper Art

Tusentals solstrålar studsar mot taket på Scheveningens främsta turistattraktion och det kopparliknande taket glänser. En av de anställda fixar de sista detaljerna innan taket står klart. Takduken innehåller kopparpartiklar som gör att taket får samma utseende som traditionella koppartak och reflekterar solljuset på samma sätt.  Klaas Toornstra, teknisk konsult hos BOKO, är mycket nöjd när han blickar upp mot den nederländska flaggan som fladdrar i blåsten. Renoveringen av en av de mest kända byggnaderna längs den nederländska kusten började för hans del sommaren 2016.

Enligt Toornstra var detta ett prestigefyllt och spännande projekt:

Det var en utmanande process på flera sätt. Man måste alltid ta med väderförhållandena i beräkningen, och det finns alltid olika krav på alla arbeten som rör tak. Byggteamet från DakbestekPleijsier Bouw, BOKO och SOPREMA, drog tillsammans upp riktlinjer för projektet och kom fram till en handlingsplan.

MYCKET MER ÄN EN VANLIG TAKRENOVERING

Uppdraget för teknisk design gavs åt konsultföretaget Dakbestek. Julien Stevens, vd på Dakbestek, förklarar:

– En så välkänd och historiskt viktig byggnad som Kurhaus kräver ett särskilt tillvägagångssätt. Kurhaus ägare, Amrâth Hotel Group, hade en lista med krav, de flesta var ur en estetisk synvinkel: det nya taket fick inte förstöra byggnadens klassiska utseende och karaktär. Samtidigt fanns en önskan om ett tak av PVC-material, även till de högsta taken. Vi behövde också hitta ett kopparfärgat.

Enligt Stevens lade Dakbestek själva till fler krav under arbetet med designen av det nya taket:

– Ett krav var att det nya taket skulle kunna fixeras vid ett bitumenunderlag. Ett andra krav var att limma hela ytan för att klara av stormar och undvika luftbubblor. Det är ovanligt att behöva kombinera tekniska- och estetiska egenskaper på det här sättet.

TAKTÄCKNING SOM STÅR EMOT MYCKET

Uppdraget för renoveringen gavs till taktäckningsföretaget BOKO. Eftersom PVC-takdukarna skräddarsyddes för projektet kunde BOKO uppfylla kravet på full limning av ytan och motiverar valet av taktäckning så här:

– Den här delen av taket, den som vetter mot havet, är hela tiden utsatt för havsvindar.  Alltså behövde vi en hållbar taktäckning som skulle kunna stå emot de prövningar som väder och vind utsätter ett tak för. Givetvis ville vi också bevara den autentiska looken.

FOKUS PÅ LIMNING

När det gamla kopparlagret tagits bort fäste BOKO först den befintliga taktäckningen mekaniskt. Sedan fixerade de ett nytt självklistrande undre lag på det bitumenbelagda taket. Ett arbetsmoment som krävde extra fokus:

– I vår arbetslokal vid byggarbetsplatsen applicerade vi kontaktlimmet på våderna till takduken Copper Art och täckte våderna med en avdragbar plastfilm så att de skulle kunna rullas upp på rullen igen. Sedan behövde vi bara montera takduken. När den förlimmade takduken Copper Art rullats på det självklistrande underlaget kunde vi vara säkra på att vi hade en perfekt vidhäftning.

Toornstra berättar att hela processen har varit en spännande och utmanande resa. En viktig del var att minimera tiden mellan att kontaktlimmet applicerades på underlaget och att det över laget Copper Art tätskikt monterades:

– Vinden kan föra med sig sand som lägger sig mellan de två lagren och då försämras vidhäftningen. Vi visste att när vi nu kunde hålla nere tiden mellan att kontaktlimmet applicerades till att tätskiktet Copper Art monterades kunde vi hantera den här risken på ett mycket bra sätt.

NATURLIG OXIDERING

BOKO var redan bekanta med SOPREMA eftersom de hade samarbetat med andra projekt tidigare.  Däremot är det kopparliknande tätskiktet är en ganska ny produkt på den nederländska marknaden och har inte monterats så ofta ännu. BOKO såg direkt fördelarna med det här tätskiktet som utvecklats i Italien.  Toornstra är nöjd med valet av material och de speciella egenskaper som Copper Art har:

– Det är ett syntetiskt tätskikt som innehåller metallpartiklar. Utseendemässigt liknar taket ett riktigt koppartak. Dessutom genomgår takduken samma naturliga oxideringsprocess som ett tak av koppar. En annan fördel är att tätskiktet Copper Art är återvinningsbart. För det här projektet levererade SOPREMA en projektanpassad, tålig och miljömässigt hållbar produkt. Vi kan se tillbaka på ett mycket lyckat samarbete.