Återanvändning av byggnader: fokus på hållbarhet

CF059433 web

 

På grund av folkökningen och det växande intresset för hållbarhet blir gamla byggnader som står tomma alltmer intressanta för lokala myndigheter och projektutvecklare. Och det med rätta, för återanvändning av byggnader erbjuder många möjligheter – om man gör det rätt!

Återanvändning av byggnader: en känslig fråga

Kulturhistoriska byggnader och platser är ofta viktiga för det lokala områdets identitet. Men på grund av olika omständigheter kan de förlora sin funktion, stå tomma och försummas. Därför ligger fokus allt oftare på återanvändning, till exempel ombyggnad av gamla industribyggnader till moderna lägenheter, upprättande av kollektivprojekt och återanvändning av kyrkor. Men att ge karakteristiska gamla byggnader nytt liv kräver en varsam strategi.

Vad ska man tänka på?

Vid fysiska ingrepp på kulturbyggnader är det viktigt att det finns tydliga skillnader mellan nya tillagda och gamla kulturhistoriska element, samtidigt som de bildar en konceptuell enhet och förstärker varandras funktion och design. Det nya ingreppet måste vara lättigenkännligt, hållbart och ha hög kvalitet. Att återställa byggnaden till ursprungligt skick behöver inte vara en fast utgångspunkt och ska inte stå i vägen för mervärdet som tillbyggnaden tillför.

Flytande PMMA-harts från ALSAN erbjuder en perfekt kombination av de mest innovativa teknikerna och respekt för den autentiska karaktären hos monument och kulturbyggnader. Här är några exempel på lyckad återanvändning i Belgien:

  • Waux Hall i Warandepark i Bryssel fick ett flytande tätskikt från ALSAN med en exceptionell ytbeläggning i två olika färger.

  • Vid renoveringen av Oude Gerechtsgebouw på Koophandelsplein i Gent bevarades den ursprungliga ståten med hjälp av ALSAN-produkter.

  • Hector Denis-byggnaden är klassad som kulturarv. Vid restaureringen av denna byggnad för socialt boende användes PAVATEX, vårt naturliga isoleringsmaterial.

Fördelar med hållbar återanvändning

Hållbar återanvändning har många fördelar:

  • Miljömässigt: genom att återanvända rå- och rivningsmaterial minskar produktionen av skadliga ämnen och användningen av nya råmaterial. Genom att göra byggnader multifunktionella minskar dessutom behovet av att bebygga befintliga grönområden.

  • För ekonomin: människor bor och arbetar gärna i en stadsmiljö som inspirerar och utmanar. Genom att göra karakteristiska byggnader hållbara skapas nya impulser.

  • Det kan bidra till en positiv image eller ansluta till initiativtagarens mission och vision.

  • Genom att tillämpa nya energikoncept bidrar återanvändning till minskade koldioxidutsläpp och lägre energikostnader.

  • Det är ofta ett krav för att få finansiering eller bidrag.

Vilka miljövänliga åtgärder kan du vidta redan idag?

Vid återanvändning av gamla byggnader är flera olika isoleringsåtgärder möjliga. För att bevara integriteten hos skyddade byggnader kan fasaderna isoleras längs insidan. För att minimera energiförbrukningen rekommenderas det att isolera med träfiberisolering. I detta avseende erbjuder PAVATEX-gamma helhetslösningar för hela klimatskalet. Även tillämpningar med solenergi är intressanta. Och varför inte integrera naturen med till exmpel gröna tak och gröna fasader?

Vill du veta mer om vad SOPREMA kan erbjuda vid återanvändning av byggnader? Be gärna våra specialister om råd!