Hur du isolerar enligt EPBD

EPBD

 

EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda, även kallad EPBD, fastställdes den 16 december 2002 av Europaparlamentet och Europeiska unionens råd. Enligt EPBD måste varje byggnad inom den Europeiska unionen uppfylla strikta energikrav. Det innebär att alla nya byggnader måste vara nära-nollenergibyggnader år 2021.

Vad innebär EPBD egentligen?

Syftet med EPBD är att få byggbranschen att överväga olika aspekter som klimatförhållanden och lokala förhållanden. Det medför ett antal förpliktelser för byggbranschen. Bland annat gäller följande krav:

  • Ett energiprestandacertifikat för byggnader är nu obligatoriskt.
  • Nya konstruktioner måste uppfylla flera minimikrav, i synnerhet beträffande isolering.

När du isolerar en ny byggnad måste du uppfylla kraven för principerna för nära-nollenergibyggnader. Från och med 2021 kommer detta att vara standarden för nybyggda hem i hela Europa.

De specifika isoleringskraven beror på byggnadens syfte

Nya nära-nollenergihem

Nära-nollenergihem måste ha en E-nivå som är lägre än eller lika med E30. Denna regel gäller nybyggda eller ombyggda bostäder med en tillståndsansökan från och med 2014.

Beträffande värmeisolering måste strukturella komponenter i ett nära-nollenergihem uppfylla följande krav för Umax:

  • tak och innertak: 0,24 W/m²K
  • ytterväggar: 0,24 W/m²K
  • golv: 0,24 W/m²K
  • fönster (fönsterprofil och ruta): 1,50 W/m²K
  • fönsterrutor: 1,10 W/m²K
  • dörrar och grindar: 2,00 W/m²K

Nya nära-nollenergikontor och skolbyggnader

För nya kontor och skolbyggnader (byggnader med en tillståndsansökan daterad mellan 2014 och 1 januari 2017) måste E-nivån vara lägre än eller lika med E40.

Beträffande värmeisolering måste de strukturella komponenterna hos nära-nollenergikontor eller nära-nollenergiskolor uppfylla samma krav som för nära-nollenergihem.

Nya nära-nollenergibyggnader som inte är bostäder

Denna kategori omfattar sjukhus, hotell, barer och restauranger, skolor och kontor med en tillståndsansökan från och med 1 januari 2017. Den E-nivå som krävs för dessa byggnader beror på byggnadens sammansättning. Kontrollera med relevant myndighet vilka krav som gäller. Andra direktiv kan gälla för lantbruksbyggnader och skyddade byggnader.

Vilka krav gäller för isolering?

Utöver EPBD betonar de flesta myndigheter vikten av en lufttät installation när det gäller värmeisolering. Vid installation av takdetaljer måste till exempel förseglingen genomföras rätt. Det är då nödvändigt att använda lämplig tejp, tätningsmaterial och tillbehör. Dessutom måste isoleringsmaterialet som används vara fuktsäkert. Om isoleringsmaterialet blir vått försämras nämligen isoleringsvärdet.

Har du frågor om de aktuella isoleringsstandarderna? Tveka då inte att kontakta oss. Våra isoleringsspecialister hjälper dig gärna.