Kompakt byggande: optimera boytan

 

“Kompakt byggande” handlar inte enbart om att bygga på en liten yta. Det handlar också om bostadens energieffektivitet. Det är inte bara bostadens totala yta som har betydelse utan också förhållandet mellan den skyddade volymen och bostadens förlustyta. Dessa två parametrar är viktiga i EPC-regelverket och för att fastställa byggnadens energiklass.

Vad betyder kompakt byggande?

Kompakt byggande handlar inte bara om yta utan också om energieffektivitet. Bland arkitekter ökar intresset för det perfekta förhållandet mellan bostadens skyddade volym och förlustyta. Den skyddade volymen är summan av alla rum som med hjälp av värmeisolering skyddas mot värmeförlust till utomhusmiljön. Förlustytan är summan av alla ytor som är i kontakt med utomhusmiljön via avbrott i klimatskalet. 

För att utnyttja allt tillgängligt utrymme optimalt används allt oftare de så kallade förlustytorna. Man inreder till exempel en “man cave” i källaren eller en ateljé i garaget. Då måste även dessa utrymmen isoleras

Hur kan du utöka din boyta på ett smart sätt?

Det är inte bara källaren eller garaget som erbjuder extra yta, även taket kan erbjuda flera möjligheter. Till exempel en takterrass eller ett grönt tak. Ett grönt tak har många fördelar:

  • Ett grönt tak fungerar som en vattenbuffert och kan bidra till att förhindra överbelastning av avloppssystemet.
  • Ett grönt tak förlänger takbeläggningens livslängd eftersom vegetationen har en UV-filtrerande verkan.
  • Ett grönt tak fungerar som ljudisolering.
  • Ett korrekt anlagt grönt tak förbättrar bostadens energiprestanda.

Har du frågor om kompakt byggande? Kontakta då en av våra specialister.