Livslängd för tätskiktssystem under mark – Hur uppnår man en förlängning av Northern Line Underground

 

Northern Line Extension (NLE) kommer att ge förbättrade transportförbindelser och hjälpa till med omvandlingen av Vauxhall, Nine Elms och Battersea. Potentiellt skapas upp till 25 000 jobb och 20 000 nya bostäder. Den minskar restiden till West End och City, i vissa fall till under 15 minuter. Detta stora underjordiska byggprojekt kommer att bestå av helt nya tvillingborrade tunnlar med en innerdiameter på cirka 5,2m och kommer att täcka ett avstånd på cirka 3 300 m och innefatta nya stationer på Battersea och Nine Elms. Detta spännande projekt stöds av borgmästaren i London, Wandsworth, Lambeth och Southwark Councils.

HUR KOMMER NLE ATT FÖRVERKLIGAS?

2015 – Förberedelserna för NLE-arbetet inleddes under våren.

2017 – Huvudarbetet med tunneln kom igång under våren.

2019 – Utmärkning av stationernas placering kommer ske

2020 – Tester och idrifttagning av NLE kommer att äga rum och linjen kommer att bli operationell.

HUR KOMMER DET HÄR STORA PROJEKTET ATT VARA VATTENTÄTT FÖR LÅNG TID FRAMÅT?

Flagons tätskiktssystem Tunnel Waterproofing System har valts för att garantera att den här underjordiska strukturen förblir vattentät. Det här systemet uppnår Grade 4 i BS8102, ett mått som överstiger den nivå av vattenbeständighet som krävs på dagens marknad.

Kopplingar mellan system och andra byggkomponenter har planerats i detalj redan under konstruktionsfasen för att garantera att de försiktighetsåtgärder som krävs för att undvika läckage inkluderas. Det valda tätskiktsystemet innehåller fiberduk, geomembran, vattenstopp, stosar och ett antal specialtillbehör för att säkerställa en vattentät struktur.

Tätskiktsystemet Tunnel Waterproofing System är konstruerat för att vara förenliga med de markrörelser som sker över och eventuella förändringar av grundvattennivåer över tid och under säsonger. Vattentrösklar ingår som en del av systemet för att konstruera avgränsningar, och injektionsrör, en komponent som främjar långsiktigt underhåll genom att underlätta framtida reparationsmöjligheter.