Minska kostnaderna och spara tid med nya konstruktionsprogram

 

Den byggbranschen blir alltmer en mer krävande och har en extremt konkurrenskraftig miljö bestående av snäva byggplaner och markant minskade marginaler. Då är lättmonterade och effektiva byggmaterial avgörande som ett led i att möta dessa ökade krav.

BETONGHÄRDNINGSTID MEDFÖR KOSTNADER

Det finns många områden inom byggbranschen som kan optimeras för att möta industrins krav. När man överväger nya byggprojekt är betonghärdningstiden en viktig faktor för anläggningsplaneringen. Väldigt ofta måste en entreprenör vänta minst 28 dagar innan ett flytande tätskikt eller tätskiktssystem av bitumen kan monteras eftersom det inte får finnas någon risk för att det finns fukt kvar i betongen som sedan fastnar mellan betongen och tätskiktet. Detta lägger inte bara en avsevärd tid på anläggningsplaneringen utan medför också betydande kostnader som är förknippade med driftstopp på platsen.

MINSKA DRIFTSSTOPPSTIDEN PÅ BYGGARBETSPLATSEN

En 28 dagars uttorkningstid råder i allmänhet för betong, eftersom det antas att betongens egenskaper och slutliga styrka uppnås genom en välskött härdningsprocess. Sopradvance Concrete Compound kan appliceras direkt på den nya betongytan, så snart som 7 dagar efter att betongen fyllts på. Denna nya produkt gör att SOPREMAS tätskiktsystem kan installeras direkt på underlaget, vilket förkortar väntetiden med 21 dygn.

En fukthanteringsförening som den här bidrar också till regleringen av fuktflödet under betonguttorkningstiden. Den här nya lösningen kan innebära betydande kostnads- och tidsbesparingar på byggarvbetspltsen och ett betydande bidrag till de ständigt ökande kraven i byggbranschen. I samråd med ett antal huvudentreprenörer, kan preliminära kostnader vara cirka 20–30 tusen per vecka, ett sparande på upp till 21 driftsstoppsdagar kan uppnås genom att den här nya betongblandningen används.