Planerar du en renovering? Upptäck fördelarna med sarking på tak

 

Planerar du att äntligen ta tag i takisoleringen? Då är kanske sarking-metoden något för dig. I denna isoleringsmetod läggs isoleringsskivorna ovanpå taksparrarna eller takstolarna istället för mellan dem. Du isolerar alltså taket på utsidan. Vi ger dig en översikt över hur denna metod fungerar och vilka fördelar den medför.

Vad är sarking?

Hos ett tak med sarking ligger isoleringen ovanpå den bärande konstruktionen, dvs. taksparrarna. Det är anledningen till att sarking är så populärt vid renoveringar: du behöver inte förändra något på den befintliga inre konstruktionen. Sarking läggs i fem steg:

  1. Den befintliga takbeläggningen avlägsnas. Hantverkarna tar bort takpannor eller skiffer samt läkt. Eventuell befintlig isolering ligger kvar.
  2. Därefter läggs en ångspärr. Detta steg är viktigt för att förekomma problem med kondensation.
  3. Den nya isoleringen, till exempel PUR- och PIR-skivor från SOPREMA, läggs ovanpå ångspärren. På så sätt skapas ett fullständigt, oavbrutet isoleringslager.
  4. Hantverkarna lägger underlagstak på isoleringen och monterar läkt.
  5. Slutligen lägger de nya takpannor eller skiffer på läkten och takrenoveringen är klar!

Fyra fördelar med sarking

Det är inte billigt att lägga sarking men det lönar sig i längden. Känner du till dessa fyra fördelar?

+ Om du inte har plats i din bostad för (ytterligare) isolering eller ändå planerar att byta takbeläggning är sarking den perfekta lösningen.

+ Genom att tejpa fogarna mellan isoleringsskivorna skapas ett oavbrutet och lufttätt isoleringslager och minskar risken för köldbryggor.

+ Taksparrarna skyddas bättre eftersom isoleringen ligger ovanpå.

+ Att lägga sarking går relativt snabbt.

Vill du veta mer om isolering av tak? Kontakta då våra experter, de hjälper dig gärna.