PUR-isolering för fasader, golv och väggar – ett bra val!

 

Polyuretan (PUR) används sedan länge som isoleringsmaterial för fasader, golv, skalmurar och inner- och ytterväggar. Under senare år har det dock spridits negativa rykten om detta material, av vilka många inte stämmer. I denna artikel klargör vi alla fakta. 

Missförstånd om PUR-isolering

Ibland uppstår tvivel kring om PUR har den kvalitet som krävs för ett isoleringsmaterial. Men då ska man vara medveten om att kvaliteten beror på materialets form. Vad gäller PUR kan du välja mellan skum och isoleringsskivor. Om du väljer skivor får du en produkt som är färdig att användas och snabbt kan monteras. Produktegenskaper som lambdavärde, tryckhållfasthet och tjocklek fastställs under tillverkningen. Tack vare aluminiumkascheringen med låg emissivitet erbjuder detta material utmärkt värmeisolering. Dessutom är PUR-skivor enkla att montera tack vare det användarvänliga not- och spontsystemet längs fyra sidor. Markeringar gör att materialet är enkelt att skära och snabbt kan bearbetas. Vill du helst ha ett dubbelt skikt? Det går utmärkt med PUR-skivor. 

Möjligheterna med PUR

Mjuka, luddiga material (till exempel stenull) anses ofta vara de bästa alternativen för isolering. Ändå har PUR ett lägre lambdavärde, vilket innebär att detta material håller tillbaka värme bättre. 

SOPREMA erbjuder PUR-isolering för olika användningsområden: 

SOPRATHERM ALU: Denna produktserie används som isolering av skalmurar men är även lämplig för isolering av innerväggar med en isoleringsvägg (till exempel en gipsskiva på en metallram) och golv.

SIS REVE SI: Dessa skivor används för att komplettera värmeisoleringen i vertikala eller lutande isoleringsväggar i nybyggen och renoveringsarbeten. Skivorna är endast avsedda att användas inomhus och har den stora fördelen att de även består av en gipsskiva. Det innebär att du inte behöver montera gipsskivor separat, vilket besparar mycket tid.  SIS REVE SI finns även i en fuktsäker variant som är ytterst lämplig att använda i badrum. 

Är du intresserad av de utmärkta värmeisoleringsegenskaperna hos PUR? Kontakta oss då för mer information om våra produkter.