Så kombinerar du värme- och ljudisolering

 

Självklart vill du komma hem till en härligt varm bostad på vintern, och sova i ett svalt rum på sommaren. Hur uppnår du detta? Genom att använda bra värmeisolering i bostaden. Men minst lika viktigt för din livskvalitet är isoleringsmaterialets akustiska egenskaper. I denna artikel beskrivs hur du kan kombinera dessa kvaliteter på bästa sätt.

VIKTEN AV LJUDISOLERING

Man ska inte underskatta följderna av bullerstörningar. En tysk undersökning som genomfördes för en tid sedan visade att daglig exponering för buller, till exempel från trafik, har en negativ inverkan på hjärt- och blodkärl. Forskarna visade att både höga och låga ljud leder till stress.

Dessutom är det väldigt störande att höra grannarnas gräl eller vem som promenerar förbi ens hus. Tystnad är en viktig faktor för den dagliga komforten.

VÄRMEISOLERING FÖR VARJE TILLÄMPNING

I SOPREMA:s produktutbud hittar du olika isoleringslösningar som utmärker sig inom värmeisolering. Efisarking används till exempel för värmeisolering av lutande tak och fasaderSopratherm Alu är perfekt för yttervägg och för isolering av golv.

VÄRME- OCH LJUDISOLERING MED TRÄFIBER

Om ljudisoleringsvärdet också är en viktig faktor kan du välja andra produkter i SOPREMA:s produktutbud. Ta till exempel Pavaflex Plus, ett naturligt isoleringsmaterial baserat på träfiber. Denna produkt har inte bara det bästa isoleringsvärdet på marknaden för naturlig isolering, utan är också en hållbar lösning som skyddar mot buller.

NJUT AV TYSTNADEN MED SPECIELLT UTVECKLADE ISOLERINGSMATERIAL

Om ljudisolering är den viktigaste faktorn för dig ska du vara uppmärksam på ljuddämpningen i decibel.

TECSOUND används till exempel som ljudisolering i lättviktstak. Den har en dämpande effekt på luftburet buller – till exempel trafik- och flygplansbuller – och på kontaktljud som till exempel regn.

Pavacoustic är ljuddämpande isoleringsskivor baserade på träfiber.

Du kan även kombinera olika material. För ett optimalt resultat kan du till exempel kombinera TECSOUND, ett akustiskt membran, med PIR-isolering.

Vill du ha mer information om värme- eller ljudisolering? Kontakta då våra experter, de hjälper dig gärna.