SOPREMA jobbar ständigt för en hållbar utveckling

Vår miljöansvarige tänker alltid långsiktigt

 

Med detta synsätt som ledstjärna bestämde sig SOPREMA för att låta en person på företaget enbart ansvara för miljö- och hållbarhetsfrågor: en miljöansvarig. Den som arbetar som miljöansvarig på SOPREMA ska studera och analysera vilka effekter företagets verksamhet kan ha på djur, natur och miljöer runt omkring oss.

Vi på SOPREMA anser att som tillverkare av byggnadsmaterial måste vi ta hänsyn till vilken påverkan detta material har på såväl människor som arbetar med materialet som på de människor som vistas, bor och arbetar i byggnaderna när de är klara. Vi vill också ta reda på vilken påverkan materialet kan ha på människor och miljö den dagen byggnaderna rivs och materialet ska återvinnas eller förstöras.

SOPREMA har valt ett löv från tempelträdet Ginko Biloba som symbol för sitt miljöarbete. Trädet sägs vara en av världens äldsta trädsorter och står för hållbarhet, hälsa och motståndskraft mot moderna miljöföroreningar. Det sägs att Ginko Biloba var det första trädet som kunde börja växa efter Hiroshimas förstörelse. Nu kommer lövet att finnas med på allt material som SOPREMA publicerar kring sitt miljöarbete.