Tätskiktssystem som ger nöjda kunder

 

Som med alla produkter eller tjänster inom alla branscher bör nöjda kunder vara fokus och drivkraft i alla affärer. När det gäller taktäcknings– och tätskiktssystem finns det ett antal sätt att göra kunden nöjd. Dessa sätt genomsyrar alla led av försäljningsarbetet.

TAKSPECIFICATION

Det är viktigt att välja rätt typ av tätningssystem – oavsett takets utformning, storlek eller komplexitet. Att välja taklösningar enligt byggnadens behov är ett måste: syftet med den byggnad taket skyddar, takets funktion och estetiska krav bör alla vägas in så att taklösningen är lämplig för just det specifika projektet.

PRODUKTKVALITET

Det finns ett stort antal tätskiktsprodukter på marknaden för olika byggnader och strukturer oavsett om dessa är nybyggnationer eller renoveringsarbeten. Att välja en tätskiktslösning som har testats noggrant genom forskning och utveckling, och under tillverkning och installation bidrar till att systemet som väljs passar syftet och kommer att ha den förväntade livslängden.

Taktäckning och tätningssystem som har genomgått oberoende tester och är certifierade av oberoende branschorganisationer bidrar till att garantera kunderna om att utvalda produkter svarar upp mot förväntningarna. Föreningar som The British Board of Agrément (BBA) erbjuder oberoende tester och certifiering för den brittiska byggmarknaden. Förutom BBA-certifiering finns andra oberoende certifieringar som kan ge detaljerad information om kvalitetskontroller under tillverkningen och installationen. Information om produktprestanda och hållbarhet är tillgängliga men utgör ingen begränsning. Sådana certifieringar är bland annat ISO 14001, ISO 9001 och BRE.

UTFÖRANDE

Att välja en lämplig takentreprenör för att installera tak- och tätskiktsystem är nyckeln till en lyckad takinstallation. Många tillverkare kan lämna kontaktuppgifter till godkända montörer, utbildade för att installera deras produkter och system på ett kompetent samt för att slutföra specificerade arbeten. Montörer utbildas i exakta tekniker för specifik produktinstallation och kontroller görs på plats för att säkerställa kompetensen och kraven på utförande.

STÖD PÅ PLATS

Tillverkaren erbjuder stöd under monteringen av det utvalda taksystemet för att kunden ska kunna känna sig trygg.  Från planeringsmöten, platsbesiktningar och projektchecklista till hjälp för att övervinna utmanande detaljer eller mönster – vid behov finns tillverkaren finns med och stöttar under alla installationsmoment.

SÄKERHET

Vissa tillverkare erbjuder kunden mervärde i form av underhållsrådgivning för att hålla det installerade taksystemet i bästa skick, certifierade produkter som ger lång livslängd och produktprestanda och garantier för att garantera de installerade produkterna.

SOPREMA strävar efter att leverera tak- och tätskikstlösningar med hög prestanda, av utmärkt kvalitet och som kunden kan känna sig trygg med.