Undvik fuktproblem genom att isolera husgrunden

 

Fukt i huset kan orsaka mycket problem för invånarna. Stigande fukt eller kondens och en våt källare kan ha allvarliga följder för hälsan. Fuktiga väggar och källare är den perfekta miljön för mögelbildning, vilket kan leda till hälsoproblem som irritation av luftvägarna. På lång sikt skadar dessutom alltför mycket fukt byggmaterialen i huset. Vill du undvika dessa problem? Då är det klokt att under bygget göra husgrunden vattentät. Detta ingrepp besparar dig mycket problem.

Olika sätt att täta husgrunden

Ofta tar man till nödlösningar för att åtgärda fuktproblem, trots att det finns tillförlitliga alternativ. Som tur är tar arkitekter i allt större utsträckning hänsyn till fuktbekämpning i ett tidigt skede. Då ingår tätning av husgrunden med bitumenmembran i byggnadsplanen. Detta bituminösa tätskikt ger en hållbar tätning av strukturer under jorden och kan appliceras på olika sätt. Entreprenören kan arbeta utan svets eller med svets, beroende på vilken metod som föredras och arbetsförhållandena.

Täta husgrund med bitumen utan svets

Föredrar du att arbeta utan svets? Då rekommenderar vi Colphene 1500, ett självhäftande membran som består av en rotbeständig korslaminerad polyetenarmering. Denna produkt, som på undersidan är belagd med elastomerbitumen, kan enkelt och säkert bearbetas utan brännare. Du behöver endast applicera en primer på betongunderlaget. Du kan använda Elastocol 500 eller Elastocol 600, häftprimers som kan bearbetas kallt och är färdiga att användas. Applicera sedan det bituminösa tätskiktet genom att trycka fast det ordentligt. Den enda begränsningen med den svetsfria metoden ligger i omgivningstemperaturen. Det självhäftande membranet kan nämligen inte användas vid temperaturer under 10 °C. Arbetar du med byggnadsstommen under de kalla vintermånaderna? Välj då att arbeta med svets.

Undvik rottillväxt och oförutsedda läckage

När du fäster bitumen med en brännare på husgrundens gjutfog spelar temperaturen och luftfuktigheten ingen roll. Även med denna metod är det viktigt att välja ett rotbeständigt tätskikt. Då undviker du läckage på grund av oförutsedd rottillväxt i marken under huset. Sopralene Techno Garden 4 AF C1 FR används inte bara som tätskikt på gröna tak utan även på konstruktioner under jorden. Den självklistrande primern Aquadere garanterar god vidhäftning av det svetsade bituminösa membranet.

Vill du ha mer information om tätning av husgrunder? Ta då kontakt med oss. Utöver produktion och försäljning av tätskikt erbjuder SOPREMA det stöd du behöver för alla dina byggprojekt.