SKILLNADEN MELLAN EPS- OCH XPS-ISOLERING: VI REDER UT DETALJERNA

XPS EPS

 

Typen av isoleringsmaterial som du använder i en byggnad avgör om de allt strängare EPBD-kraven uppfylls eller inte. EPS och XPS är två populära material med olika specifika egenskaper. Vi reder ut skillnaden mellan dessa material så att du kan välja rätt värmeisolering för ditt projekt.

Vad är XPS-isolering?

XPS eller extruderad polystyren är tillgängligt som platta isoleringsskivor. Skivorna har en sluten cellstruktur och finns i varianter med olika tryckhållfasthet, vilket gör att de kan användas för en rad olika tillämpningar. XPS-skivor med hög tryckhållfasthet kan till exempel användas för isolering av parkeringsdäck och parkeringshus. XPS 500– och XPS 700-skivorna från SOPREMA är ett bra alternativ i detta fall.

Vilka är fördelarna med XPS-isolering?

XPS är ytterst fukttätt, vilket innebär att det är den enda isoleringstypen som får användas i ett omvänt tak. Men detta material är även lämpligt att använda under markytan, till exempel för att isolering av grundmurar. Det är dessutom beständigt mot mögel, har låg vikt och är enkelt att skära utan att huden irriteras. Slutligen är materialet 100 % återvinningsbart!

VAD ÄR EPS-ISOLERING?

EPS eller expanderad polystyren är mer känt som frigolit. Varje kubikmeter EPS innehåller ungefär tio miljoner små kulor. Varje kula innehåller ungefär 3 000 slutna celler som är fyllda med luft. Volymmässigt består EPS därför av cirka 2 % polystyren och 98 % luft. Stillastående luft är den bästa termiska isolatorn och därför är EPS ett utmärkt isoleringsmaterial.

Vilka är fördelarna med EPS-isolering?

EPS är ytterst prisvärt, lättviktigt och enkelt att bearbeta. Materialet är oftast vitt men finns också i en grå variant. Grått EPS har en ännu bättre isoleringsförmåga. Slutligen är EPS enkelt att återvinna eftersom det endast består av en typ av material.

Vilka sorters EPS finns det?

EPS har varit ett populärt isoleringsmaterial i mer än femtio år. Det finns tre olika sorter:

  • Måttanpassade skivor, till exempel NEOSTIR CL 100 från SOPREMA, är ytterst lämpliga för isolering av platta tak.
  • Pressade skivor i en form, till exempel NEOSTIR 029.
  • Lösa kulor som efterisolering av kavitetsväggar.

Vad är skillnaden mellan EPS och XPS?

Både EPS-isolering och XPS-isolering goda egenskaper beträffande värmeledning. Men det finns två viktiga skillnader:

  1. Tryckhållfasthet: XPS har en högre celltäthet vilket innebär att detta material finns tillgängligt med högre tryckhållfasthet än EPS.
  2. Ångdiffusionsmotstånd: ångdiffusionsmotståndet är 30-70 för EPS och 80-250 för XPS. Det innebär att EPS släpper igenom mer luft och fukt, medan XPS har ett bättre motstånd mot vattenånga. XPS passar därför bäst för isolering av fuktiga platser som golv, källare och grundmurar.

Har du frågor om de innovativa isoleringslösningarna från SOPREMA? Ta då gärna kontakt med oss!