Vindlast på platta tak: vem är ansvarig?

vindlast platt tak

 

Klimatet förändras och det har redan en märkbar effekt. Under sommarmånaderna upplever vi inte bara höga temperaturer, utan också sommarstormar som tilltar i styrka och frekvens. Dessa stormar orsakar ofta stor skadegörelse. Skador som delvis kan undvikas genom en korrekt beräkning av vindlasten. Men vem är ansvarig för att fastställa vindlasten för platta tak?

Vad är vindlast?

Den totala vindlasten för platta tak är skillnaden, över hela takuppbyggnaden, mellan undertrycket och övertrycket inom byggnaden. Undertrycket orsakas av vindens sugkraft på utsidan av byggnaden. 

Den totala vindlasten beror på tre faktorer

  • Det karakteristiska hastighetstrycket qp, uttryckt i Pa.
  • Formfaktorn för invändig vindlast cpi som anger övertrycket inuti byggnaden.
  • Formfaktorn för utvändig vindlast cpe som anger undertrycket (suget) på ovansidan av taket.

Varför är det viktigt?

Det är allt annat än enkelt att beräkna vindlasten för ett tak, i synnerhet om byggnaden har en oregelbunden form. Därför blir denna beräkning ofta felaktig eller genomförs inte alls. Men det är ändå väldigt viktigt att undersöka vindlasten på taket på ett korrekt och noggrant sätt för att bestämma den mekaniska fastsättningen, ballastens vikt eller limningen av takbeklädnaden.

Vem är ansvarig?

Konstruktören är alltid ansvarig för beräkningen av vindlast. Konstruktören måste sedan överlämna uppgifterna till taktäckaren i form av en plan där olika zoner är angivna. Dessa zoner anger vilka vindkrafter som påverkar olika delar av taket. Utifrån denna plan bestämmer taktäckaren hur många fästpunkter som krävs, vilken typ av lim som ska användas och hur tung ballasten ska vara.

SOPREMA räknar åt dig

SOPREMA erbjuder inte bara tätskikt och isolering utan också TAKKONSULTATION. Denna kostnadsfria tjänst innefattar bland annat beräkning av vindlast för platta tak. Våra experter in house använder sig av ett avancerat program och utför beräkningen baserat på uppgifterna du tillhandahåller. 

Vill du veta mer om denna tjänst eller har du frågor om vindlast på platta tak? Tveka då inte att kontakta våra experter.