GRUNDER

3 products

  • COLPHENE 1500

    COLPHENE 1500 är ett självhäftande och vattentät membrane av SBS-elastomerbitumen. Den övre sidan är skyddad av en tvärlaminerad, kolsvart HPDE-film med rotskydd. Den självhäftande undersidan skyddas av en silikonfilm.
  • AQUADERE STICK

    Aquadere Stick är självklistrande primer (fri från lösningsmedel) som appliceras kall och är klar att användas. Aquadere Stick används speciellt för självhäftande tätskikt.
  • ELASTOCOL 600

    ELASTOCOL 600 är klar att användas och appliceras kall. Det är en bitumenprimer av elastomerbitumen och flyktiga lösningsmedel speciellt avsedd för självhäftande tätskikt.