PRIMER

2 products

  • AQUADERE STICK

    Aquadere Stick är självklistrande primer (fri från lösningsmedel) som appliceras kall och är klar att användas. Aquadere Stick används speciellt för självhäftande tätskikt.
  • ELASTOCOL 600

    ELASTOCOL 600 är klar att användas och appliceras kall. Det är en bitumenprimer av elastomerbitumen och flyktiga lösningsmedel speciellt avsedd för självhäftande tätskikt.