INTEGRITETSPOLICY

Hemsidan www.soprema.se ägs av SOPREMA GROUP, expert på tätskikt och isolering.

WEBBHOTELL OCH UNDERHÅLL

SOPREMA NV
Bouwelven 5
2280 Grobbendonk
Belgium

Ingenting på denna webbplats ska tolkas som ett erbjudande eller uppmaning till ett erbjudande, att köpa, sälja eller investera i några noterade eller icke-noterade värdepapper utställda av SOPREMA eller dess dotterbolag. Alla produkter, processer och program som presenteras på hemsidan www.soprema.se finns inte alltid tillgängliga i alla länder. Följaktligen förbinder sig användaren av denna webbplats att utöva sitt eget ansvar när han använder denna information.

SOPREMA är endast skyldig att göra sitt yttersta för att lämna korrekt information till besökare på sin webbplats www.soprema.se

Samtidigt som alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa tillförlitligheten av informationen på denna webbplats, tar SOPREMA inget ansvar för eventuella fel, utelämnanden eller resultat som kan uppstå genom användandet av denna information. I synnerhet kan hypertextlänkar på vår webbplats leda användarna till information som finns på andra servrar, över vilka SOPREMA inte har någon kontroll.

Webbsidan www.soprema.se är normalt tillgänglig dygnet runt sju dagar i veckan. I händelse av omständigheter utanför SOPREMAS kontroll, såsom, men inte begränsat till, svårigheter i samband med informationssystem, svårigheter i samband med telenät, andra tekniska problem eller för underhåll, kan SOPREMA besluta att antingen stänga ner hela hemsidan eller tillfälligt neka åtkomst till hela eller delar av denna webbplats. Ändringar av hemsidan kan göras utan föregående meddelande.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

SOPREMA äger alla rättigheter för namn och allt övrigt intresse för namnet SOPREMA. Det är förbjudet att använda namnet SOPREMA eller någon av dess IP-adresser utan tillstånd från SOPREMA. Denna webbplats och dess innehåll skyddas enligt den immateriella äganderätten, särskilt när det gäller märkning, upphovsrätt, ritningar och mönster.

Enligt den franska lagen om immateriella rättigheter och, mer allmänt, de internationella överenskommelser och avtal som innehåller bestämmelser om skydd för upphovsrätten, är det förbjudet att reproducera (annan än för privat bruk), sälja, distribuera, utfärda, sända, anpassa, ändra, publicera, helt eller delvis, webbplatsens uppgifter, presentation eller organisation eller de upphovsrättsskyddade verk som visas på SOPREMAS hemsida www.soprema.se utan föregående inhämtat skriftligt medgivande från upphovsrättsinnehavaren som bifogas arbetet, presentationen eller organisationen av webbplatsen eller de data som reproduceras.

Det är också förbjudet att på något sätt lägga till uppgifter på SOPREMAS webbplats www.soprema.se som skulle modifiera eller troligen ändra innehållet eller utseendet på information, presentationen eller organisationen av webbplatsen eller det material som finns på SOPREMAS hemsida.

PERSONUPPGIFTER

SOPREMA använder adresslistan på hemsidan www.soprema.se för att samla in uppgifter om besökare på webbplatsen. Dessa uppgifter tillåter oss att svara på dina önskemål om information. Personuppgifter som samlas in på detta sätt är begränsade till grundläggande kontaktuppgifter (efternamn, förnamn, företagsnamn och adress, e-postadress, telefon- och faxnummer).

Du kan skicka e-post till adresserna som visas på webbplatsen. Varje meddelande ska innehålla din e-postadress och eventuell ytterligare information som du vill inkludera i meddelandet.

Spårningsteknik kan användas på vår webbplats som ett sätt att förbättra din navigationserfarenhet. Du har rätt att få tillgång till, radera och ändra personuppgifter som samlats in på detta sätt. All information som samlas in på detta sätt används enbart av SOPREMA.

SOPREMA delar aldrig användarens personuppgifter med någon tredje part, såvida inte användaren själv begärt detta. SOPREMA sparar inga användares IP-adresser.

En webbkaka (http cookie) skapas när du besöker hemsidan www.soprema.se. Kakor registrerar information om ditt besök på vår webbplats (besökta sidor, datum och tid för besök m.m.) på datorns hårddisk. Denna information kan användas under ditt nästa besök på webbplatsen. En sådan kaka stannar kvar på din dator i 30 minuter. Du kan blockera kakor genom att ändra säkerhetsinställningarna i din webbläsare.