ANTIROCK 6500

Membran som består av SBS modifierad bitumen med kompositpolyester stomme. Vikt: 6,5 kg/m²

Beskrivning

Används som enlagstäckning, undertill asfaltbetong eller gjutasfalt, för anläggningsarbeten och parkeringar.

• Ovansidan är skyddsbelagd med talk/sand blandning och överlappet är försedd med en smältfilm.
• Undersidan är försedd med en smältfilm.

Användning

Endast tillämpas av blåslampa svetsning. Unterlaget måste impregneras med AQUADERE TP eller ELASTOCOL 500 TP.
Särskild uppmärksamhet bör fattas av exekutor vid svetsning för att uppfylla standarden värdet av vidhäftning till betongen.

Prestanda

• Vikt (vägledande ) (EN 1849-1) GV : 6,5 kg/m²
• Membrantjocklek (EN 1849-1) GV : 5,2 mm
• Draghållfasthet L/T (EN 12311-1) GV : 1100/1000 N/5cm
• Brottöjning vid maximal draghållfasthet L/T (%) (EN 12311-1) GV : 55/55 %
• Köldflexibilitet (EN 1109) MV : -20°C
• Mjukningspunkt (EN 1110) MV : 115°C
• Vidhäftningsstyrka med asfaltbetong efterbehandling (EN 13596) GV : 0,6 N/mm²
• Skjuvhållfasthet med asfaltbetong efterbehandling (EN 13653) GV : 0,2 N/mm²
• Kompatibilitet genom att värmekonditionering med asfaltbetong (EN 14691) GV : 100  %
• Vidhäftningsstyrka med gjutasfalt efterbehandling (EN 13596) GV : 0,8 N/mm²
• Skjuvhållfasthet med gjutasfalt efterbehandling (EN 13653) GV : 0,2 N/mm²
• Kompatibilitet genom att värmekonditionering med gjutasfalt (EN 14691) GV : 100 %

GV = genomsnittsvärde / MV = minimivärde

Förpackning

• Rulldimensioner : 8 m x 1 m
• Rullens vikt : ± 52 kg
• Antal rullar per pall : 23

Lagring: upprätt på pallen med en cellofanfilmsförpackning

DOKUMENT ATT LADDA NER

SÄKERHETSDATABLAD

Skicka via E-post

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Provförfrågan

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.