ELASTOCOL 600

ELASTOCOL 600 är klar att användas och appliceras kall. Det är en bitumenprimer av elastomerbitumen och flyktiga lösningsmedel speciellt avsedd för självhäftande tätskikt.

Beskrivning

ELASTOCOL 600 används som kallapplicerad primer för självhäftande bitumenbaserade tätskikt (SOPRASOLIN, COLPHENE, SOPRASTICK eller SOPRASTICK SI).

Specifikation

Förbrukningen beror på användningsområde och underlag, men är ca 0,25 till 0,80 liter/m².
På grova och absorberande underlag (dvs betong, trä):
- 30 liter täcker ca 37 m²
- 5 lliter täcker ca 6,25 m²
- 1 liter täcker ca 1,25 m²
På jämnt, icke absorberande underlag (dvs metall), kan genomsnittsförbrukningen vara lägre.
- 30 liter kan täcka ca 120 m²
- 5 liter kan täcka ca 25 m²
- 1 liter kan täcka ca 4 m²

Användning

ELASTOCOL 600 måste blandas väl för att få en korrekt homogenisering av komponenterna. Se till att verktygen är rena.
Applicera med pensel, roller eller spreja på torra, rena ytor fria från lim. Metallytor måste avfettas i förväg.
Låt produkten torka helt innan du applicerar tätskiktet

Prestanda

Sammansättning: Svart homogen vätska, lämnar en lite klibbig svart film när den torkat

Förpackning

Förpackning: Burkar om 1, 5 eller 25 liter

Förvaring

Produkten kan lagras i 12 månader.

DOKUMENT ATT LADDA NER

TEKNISKT DATABLAD

Skicka via E-post

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Provförfrågan

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.