COLTACK EVOLUTION 750

COLTACK EVOLUTION 750 är en enkelkomponent som är fri från lösningsmedel. Det är ett fukthärdande polyuretanbaserat limskum som ska läggas på med en applikationspistol.

Beskrivning

COLTACK EVOLUTION 750 används på platta tak till isoleringspaneler med lämplig efterbehandling (ingen värmelimmande plastfilm) till underlaget. Den är också lämplig för att fästa paneler vid varandra. En snabb expansion och vidhäftning av panelerna kommer att uppstå under påverkan av luftfuktighet. Expansionsegenskaperna kommer också att säkerställa en god bindning på ojämnt underlag.

Specifikation

Förbrukning
± 100 m²/behållare (syntetiskt skum)
± 50 m²/behållare (mineralull)
± 7 m²/aerosolburk (syntetiskt skum)
± 3,5 m²/aerosolburk (mineralull)

Användning

Underlaget måste vara rent, stabilt och fritt från damm och fett. Skaka aerosolburken/behållaren kraftigt i ± 30 sekunder före användning. Stäng justeringsskruven på applikationspistolen. Skruva på aerosolburken på pistolen (för behållaren: stäng slangens och behållarens ventil och anslut slangen. Efter anslutning av slangen öppnas ventilen på behållaren och slangen helt). Justera skruven på pistolen. Håll ett avstånd på ca ± 10 mm och applicera enhetliga klickar med en diameter på ± 30 mm. På syntetiska isoleringspaneler appliceras minst 4
parallella kilckar/m² (8 klickar för mineralull) i panelernas längd, i enlighet med vindbelastningsberäkningar.  Placera isoleringspaneler omedelbart efter applicering av limpärlorna. Förskjut inte panelerna eftersom det kommer att spräcka limskiktet/bindningen.
Läs alltid riktlinjerna för montering.

Prestanda

Sammansättning: polyuretangummin

Förpackning

Behållare om 10,4 kg
Aerosolburk om 750 ml.

Förvaring

Minst 18 månader i oöppnad originalförpackning, stående förvaring på en torr och frostfri plats vid en temperatur mellan +5° C och +25° C.

DOKUMENT ATT LADDA NER

PRODUKTBROSCHYR

TEKNISKT DATABLAD

Skicka via E-post

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.