ALSAN 770, ALSAN 770

ALSAN 770 är PMMA-baserade produkter av hög kvalitet med stor flexibilitet även vid låga temperaturer. Används tillsammans med filtarmering för att skapa skarvlösa, hållbara och tillförlitliga tätskikt. Kan också användas för att täcka rörelseskarvar.

Beskrivning

• mycket flexibelt även vid låga temperaturer, täcker sprickor bra
• permanent väderbeständig
• UV-, hydrolys- och alkaliebeständig
• helklistras till underlag, därför ingen risk för vatten under membranet
• enkel och snabb applicering
• komplexa takdetaljer kan på ett säkert sätt täckas in med detta skarvlösa tätskikssystem
• snabbhärdande
• kan appliceras även vid minusgrader
• kan appliceras på nästan alla underlag, inklusive rörliga underlag
• fri från lösningsmedel
• ALSAN 770 / ALSAN 770 TX har Provningscertifikat och tekniska godkännanden (ETA) för tätskiktsarbeten på tak samt för tätning av fogar på vattentäta betongelement

Specifikation

ALSAN 770 finns i färgerna RAL 7032 (kiselgrå)
Andra färger finns på förfrågan.
Förbrukning:
• Som underlagstätskikt: 2,5 – 3,0 kg/m²
• Som tätskikt: 4,0 kg/m²

Användning

Förbehandling av underlag
ALSAN 770 / ALSAN 770 TX får endast appliceras på ett förbehandlat underlag.
Se lämplig appliceringsguide för information om korrekt förbehandling.

Blandning
Rör först om innehållet ordentligt. Tillsätt sedan katalysatorn långsamt under omrörning, blanda i 2
minuter. Se till att produkten i botten och på sidorna av behållaren blandas in. Vid produkttemperaturer
<10 °C bör produkten blandas i 5 minuter eftersom katalysatorn behöver längre tid för att lösas upp vid
lägre temperaturer.

Applicering
Använd ALSAN 770 som tätskikt på plana ytor. ALSAN 770 TX används på vertikala och lutande ytor (t.ex. sarger och genomföringar).
Använd en roller för att stryka ut ett generöst och jämnt lager på hela ytan (minst 1,5 kg/m²). Täck genast med ALSAN FLEECE P och använd en roller för att ta bort eventuella luftbubblor. Använd en roller för att omedelbart täcka fleecen (vått i vått) med ytterligare ett lager produkter (minst 1–1,5 kg/m²). Fleeceöverlappen skall vara minst 5 cm breda.

Prestanda

2-komponents, snabbhärdande och mycket flexibel PMMA-baserat (polymetylmetakrylat) tätskikt.

Förpackning

5 kg metallhink endast ALSAN 770 TX
10 kg eller 25 kg metallhink ALSAN 770 / ALSAN 770 TX
ALSAN 770 / ALSAN 770 TX levereras utan ALSAN 070-katalysator.

Förvaring

Förvaras i tillsluten originalförpackning på en sval, torr och frostfri plats. Undvik varma lagringsplatser
(> 30 °C) även under korta tider, till exempel på arbetsplats. Produkterna får inte utsättas för direkt
solljus eller förvaras fordon. Oöppnade produkter har en hållbarhet på minst 12 månader. Återförslut
behållarna så att de är lufttäta.

DOKUMENT ATT LADDA NER

PRODUKTBROSCHYR

PRESTANDADEKLARATION (DoP)

Skicka via E-post

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Provförfrågan

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.