ALSAN 870 R

ALSAN 870 R är en PMMA-baserad baskomponent som används som bindemedel till ALSAN 870 RS självutjämnande spackel.

Beskrivning

• flexibel
• snabbhärdande
• fri från lösningsmedel
• kan appliceras vid minusgrader

Specifikation

ALSAN 870 R är kiselgrå (RAL 7032)

Prestanda

Snabbhärdande och flexibelt PMMA-baserat (polymetylmetakrylat) baskomponent.

Förpackning

10 kg metallhink
ALSAN 870 R levereras utan Alsan 070-katalysator.

Förvaring

Förvara i tillsluten originalförpackning på en sval, torr och frostfri plats. Undvik varma lagringsplatser (>
30 °C) även under korta perioder, till exempel på arbetsplatser. Produkterna får inte utsättas för direkt solljus
eller förvaras fordon. Oöppnade produkter har en hållbarhet på minst 12 månader. Återförslut behållarna
så att de är lufttäta.

Provförfrågan

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.