ALSAN 171

ALSAN 171 är en PMMA-baserad snabbhärdande kombinationsprimer för fogar, genomföringar och
vertikaler vid möte mellan absorberande och icke-absorberande material.

Beskrivning

- pålitlig och snabb tatning av fogar, genomforingar och vertikaler med olika material (asfalt-, mineral eller andra underlag)
- lätt att applicera
- kan aven appliceras vid minusgrader
- snabbhärdande
- hydrolys- och alkaliresistent
- fri från lösningsmedel

Specifikation

ALSAN 171 är ofärgad.

Användning

Blandning
Rör först om innehållet ordentligt, tillsatt sedan katalysatorn långsamt under omrörning och blanda i 2
minuter. Se till att produkten i botten och på sidorna av behållaren blandas in. Vid produkttemperaturer
<10 °C bor produkten blandas i 4 minuter eftersom katalysatorn tar längre tid att lösa upp vid låga
temperaturer.

Applicering

Använd rollern och applicera ett jämnt filmbildande lager.
Undvik att skapa pölar av primer.
Då första lagret har härdat appliceras ett andra lager för att tacka eventuella defekter (bubblor, områden
som inte är fullt belagda).

Prestanda

2-komponents, snabbhardande och flexibel PMMA-baserad (polymetylmetakrylat) primer.

Förpackning

10 kg metallhink
ALSAN 171 levereras utan Alsan 070-katalysator.

Förvaring

Förvaras i tillsluten originalförpackning på en sval, torr och frostfri plats. Undvik varma lagringsplatser (>
30 °C) aven under korta tider, till exempel på arbetsplats. Produkterna får inte utsättas för direkt solljus
eller förvaras fordon. Oöppnade produkter har en hållbarhet på minst 12 månader. Återförslut behållarna
så att de är lufttäta.

Provförfrågan

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.