ALSAN PATCH

ALSAN PATCH är en tätskiktsprodukt bestående av högvärdig polymer, endast avsedd för renovering.

Beskrivning

ALSAN PATCH används som en del i renovering av tak, terrasser, avvattningssystem, skorstenar och genomföringar…

Specifikation

Färge: grå
Ungefärlig åtgång: 1 - 2,5 liter/m²

Användning

Förutsättningar för applicering : ALSAN PATCH kan också användas vid blöt väderlek.
Skall påföras torr och ren yta.
- Notera: Produkten skall aldrig användas på polystyren isolering.
- Spatel, borste och roller : Späd ej.

Prestanda

Beskrivning: Viskös vätska

Förpackning

Burk: 1 eller 5 liter.

Förvaring

Förvaring: minst 5 år i kall obruten förpackning som vänts upp och ned, avskild från värmekällor. Lagringstemperatur: >5°C.

DOKUMENT ATT LADDA NER

TEKNISKT DATABLAD

Skicka via E-post

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Provförfrågan

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.