AQUADERE

Lösningsfri primer som appliceras kall.

Beskrivning

Används som vidhäftande lager för att garantera en bra vidhäftning av svetsade bitumentätskikt.

Specifikation

Förbrukning : +/- 0,25 l/m²

Användning

Se till att produkten är väl blandad före användning. Verktyget ska vara rent och fritt från lösningsmedel, eftersom detta kan göra att blandningen skär sig. Applicera med pensel, rulle eller gummiskrapa på en ren och torr yta av betong, trä, bituminösa beläggningar, asfalt etc. Underlaget ska vara fritt från alla lösa delar. Mycket torra ytor bör fuktas med vatten innan. Produkten bör inte appliceras i vått väder. Låt det torka helt innan du applicerar det tätskiktet. Används vid temperaturer över 5 ° C

Prestanda

Sammansättning: bitumenblandning

Förpackning

Förpackning:
Burkar om  5 och 25 liter.

Förvaring

Förvaringsanvisningar: produkten kan förvaras 12 månader i väl försluten originalförpackning. Förvaras frostfritt och skyddat från solljus vid
en temperatur mellan +5 °C och +35 °C.

DOKUMENT ATT LADDA NER

TEKNISKT DATABLAD

PRODUKTBROSCHYR

Skicka via E-post

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Provförfrågan

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.