ELASTOCOL 500

Lösningsbaserad primer av elastomerbitumen  som appliceras kall.

Beskrivning

Används som primer av underlag av betong, metall eller trä för att säkerställa god vidhäftning vid svetsning av elastoomerbituminösa tätskiktsmembran. Rekommenderas vid anläggningsarbeten såsom broar och parkeringsplatser som primer innan svetsning av elastoomebituminösa tätskiktsmembran från CIVIL ROCK sortimentet.

Specifikation

Färg: svart
Förbrukning (l/m²): 0,15 - 0,25

Användning

Appliceras med borste, roller eller gummiskrapa på ett torrt, damm- och fettfritt underlag.
Låt torka helt innan applicering av membran.
Appliceringstemperatur (°C) > +5
Se etiketten för ytterligare information.

Rengöring av verktyg:
Verktyg rengörs med petroleumbaserat lösningsmedel (lacknafta, ...)

Prestanda

Torrsubstans (%): 33
Densitet vid 25°C (kg/m3): 950
Flampunkt (°C): 25
Torktid: 2 till 12 timmar

Förpackning

Förpackning: 30 liters burk

Förvaring

Kan förvaras 12 månader i väl försluten originalförpackning.

DOKUMENT ATT LADDA NER

PRODUKTBROSCHYR

TEKNISKT DATABLAD

Skicka via E-post

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Provförfrågan

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.