ALSAN REFLECTROOF primer

ALSAN REFLECTROOF primer ar en vit pigmenterad, snabbhardande primer, anvands i kombination med ALSAN 973 F, for
att oka reflexionsformagan for substrat av bitumen och asfalt.

Beskrivning

- utmarkt vidhaftning mot bitumen- och asfaltunderlag
– latt att applicera
– snabbhardande
– fri fran losningsmedel
- vit pigmenterad
– hog reflektion av solstralning

Specifikation

ALSAN REFLECTROOF primer ar vit pigmenterad.

Användning

Blandning
Ror forst om innehallet ordentligt, tillsatt sedan katalysatorn langsamt under omrorning och blanda i 2
minuter. Se till att produkten i botten och pa sidorna av behallaren blandas in. Vid produkttemperaturer
<10 °C bor produkten blandas i 4 minuter eftersom katalysatorn tar langre tid att losa upp vid laga
temperaturer.

Applicering
Anvand rollern och applicera ett jamnt filmbildande lager.
Undvik att skapa polar av primer.

Prestanda

2-komponents, vit pigmenterad, snabbhardande och flexibel PMMA-baserad (polymetylmetakrylat) primer.

Förpackning

10 kg metallhink

Förvaring

Forvaras i tillsluten originalforpackning pa en sval, torr och frostfri plats. Undvik varma lagringsplatser (>
30 °C) aven under korta tider, till exempel pa arbetsplats. Produkterna far inte utsattas for direkt solljus
eller forvaras fordon. Ooppnade produkter har en hallbarhet pa minst 12 manader. Aterforslut behallarna
sa att de ar lufttata.

Provförfrågan

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.