SOPRAROCK PB P3

Bitumentätskikt med polyesterarmering

Beskrivning

Används som undre lag i en flerlagstäckning eller som ångspärr för byggnader med inomhusklimatklass I till III.
Ovan- och undersida är skyddsbelagd med en talk/sand-blandning (TT).
Ovansidan är skyddsbelagd med talk/sand blandning och undersidan med en folie som smälts bort vid svetsning. (TF)

Användning

Helsvetsas inklusive överlappsskarv.

Prestanda

Membrantjocklek : ≥ 3 mm

Draghållfasthet L/T (EUtgb) GV : 700/500 N/5cm

Utsträckning vid brott L/T (EUtgb) GV : 35 %

Flexibilitet i kyla (EN 1109) MV : 3°C

Smältpunkt (EN 1110) MV : 80°C

GV = genomsnittsvärde / MV = minimivärde

Förpackning

Rulldimensioner (m) : 10 m x 1 m
Rullens vikt (kg) : ± 37 kg
Antal rullar per pall : 30

Förvaring: upprätt på pall med en cellofanfilmsförpackning

DOKUMENT ATT LADDA NER

PRODUKTBROSCHYR

Skicka via E-post

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Provförfrågan

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.