SOPRAROCK SBS P 3 TF

Tätskikt av elastomermodifierad bitumen som försetts med en armering av polyesterkomposit.

Beskrivning

Används som undre lag i en flerlagstäckning eller som ångspärr.
Ovansidan är skyddsbelagd med talk/sand.
Undersidan är försedd med en smältfilm.

DOKUMENT ATT LADDA NER

TEKNISKT DATABLAD

Skicka via E-post

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Provförfrågan

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.