SOPRASTICK VENTI

Självhäftande takpapp med ett system för ångkontroll. Den består av SBS-modifierad bitumen och polyesterarmering.

Beskrivning

Används som tätskikt i ett tätskiktssystem av flera lager på ytor där limning delvis krävs.

Specifikation

Färg: svart

Användning

Självhäftande med delvis varmluftsvetsade överlappningar (längsgående delvis självhäftande och delvis svetsade; tvärgående svets).
På andra ytor än isolering ska ytan impregneras med ELASTOCOL 503 eller ELASTOCOL 600. För att få en bra vidhäftning måste tätskiktet läggas vid en temperatur över +10° C. Om installationen sker vid lägre temperaturer ska det övre lagret svetsas direkt efter att underlaget lagts. Fullständiga bindningsstyrka uppnås efter applicering av en ytterligare termisk aktivering (t ex svetsning av
övre lager).

Prestanda

Armering: polyester
Beläggning översida: smältfolie
Beläggning undersida: silkonfolie
Beläggningsmassa: SBS-modifierad bitumen

Förpackning

Rullens dimensioner: (m) 10 x 1
Rullens vikt: (kg) 38
Antal rullar per pall: 25

Förvaring

Pallarna får inte placeras på varandra under förvaringen och rullarna ska lagras så att de inte böjs. Direkt solljus och temperaturer över +30° C måste undvikas.

DOKUMENT ATT LADDA NER

PRODUKTBROSCHYR

Skicka via E-post

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Provförfrågan

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.