Alsan® 071  

ALSAN® 071 är ett flytande förtjockningsmedel för att öka viskositeten och tixotropin i ALSAN® PMMA produkter.

Beskrivning

ALSAN® 071 är ett flytande förtjockningsmedel som används för att göra Alsan PMMA produkter tjockare innan applicering på lutande eller vertikala ytor.

Specifikation

Material:
Förtjockningsmedel.
ALSAN
® 071 är ljusgul.

Tekniska data

- Densitet: 1,15 g/cm³

Dosierung

Beroende på den önskade effekten kan mellan 0,5 till 2 % förtjockningsmedel tillsättas Alsan PMMA
produkter (t.ex.ALSAN® 770).
I fallet med flerkomponentprodukter, t.ex. ALSAN® 870 RS (som består av ALSAN® 870 R baskomponent och
ALSAN® 870 S sand), beräknas mängden alltid efter baskomponenten, så i detta fall ALSAN® 870 R.
Se produktbladet för Alsan PMMA produkter för mer information om de rekommenderade mängderna.

Användning

Appliceringsutrustning/verktyg
Passande blandare (ex. färgblandare)

Blandning
Tillsätt förtjockningsmedlet till den flytande ALSAN® baskomponenten långsamt och under omrörning. Blanda
noggrant för att uppnå en jämn fördelning. Låt vila i ca 5 minuter och rör om på nytt. Den tixotropa
effekten inträffar omedelbart efter omrörning. Först därefter bör ALSAN® 070 katalysator tillsättas (se
produktblad för de produkter som används). Se produktinformationen för aktuella ALSAN® PMMA produkter
för exakta detaljer.

Förpackning

1 kg metallburk

Förvaring

Forvaring
Förvaras i tillsluten originalförpackning på en sval, torr och frostfri plats. Undvik varma lagringsplatser (>30 °C) till och med under korta tid, till exempel på arbetsplats. Produkterna får inte utsättas för direkt solljus eller förvaras i fordon. Oöppnade produkter har en hållbarhet på minst 12 månader. Återförslut behållarna så att de är lufttäta.

Provförfrågan

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.