ALSAN 176 Grundprimer

ALSAN® 176 är en reaktiv grundprimer med kvartssands fyllning som används på högabsorberande mineralunderlag innan applicering av ALSAN PMMA produkter.
Den är särskilt utformad för att användas på porösa underlag.

Beskrivning

ALSAN® 176 är en reaktiv grundprimer med kvartssands fyllning som används på högabsorberande mineralunderlag innan applicering av ALSAN PMMA produkter.
Den är särskilt utformad för att användas på porösa underlag.

Egenskaper :

– optimal fyllning av porer och hål
– minimal avrinning på vertikala ytor
– mycket god vidhäftning på absorberande underlag
– snabbhärdande
– hydrolys- och alkalieresistent
– fri från lösningsmedel

Specifikation

Material:
2-komponents, snabbhärdande, PMMA-baserad (polymetylmetakrylat) grundprimer, tillverkad av tixotrop vätska med kvartssands fyllning
ALSAN
® 176 är ofärgad.

Tekniska data

Densitet: 1,37 g/cm³

Forbrukning

Substrat
- Jamn: 0,8 kg/m²
- Finkornig sand: 0,9 kg/m²
- Grov: 1,2 kg/m²

Användning

Appliceringsutrustning/verktyg
För blandning av produkten:
- passande blandare (ex. färgblandare)
För applicering av produkten:
- utjämningsspackelspade

Förbehandling av underlag
ALSAN® 176 får endast appliceras på ett förbehandlat underlag.
Se lämplig appliceringsguide för information om korrekt förbehandling.

Blandning
Rör först om innehållet ordentligt, tillsätt sedan katalysatorn långsamt under omrörning och blanda i 2 minuter. Se till att produkten i botten och på sidorna av behållaren blandas in. Vid produkttemperaturer <10 °C bör produkten blandas i 4 minuter eftersom katalysatorn tar längre tid att lösa upp vid låga temperaturer.

Applicering
Använd utjämningsspackelspade och applicera ett jämnt filmbildande lager.
Undvik ansamling av material.
När beläggningen har härdat, applicera ett andra lager för att täcka eventuella defekter (bubblor, områden som inte är fullt belagda).

Förpackning

Forpackning
10 kg metallhink
ALSAN® 176 levereras utan ALSAN® 070-katalysator.

Förvaring

Forvaring
Förvara i en sluten behållare på en torr plats skyddad mot fukt, värme och gnistbildare och vid en
temperatur under +30 °C. I originalförpackningen har den en hållbarhetstid på minst 6 månader.
Värmepåverkan kan göra att pulvret klumpar ihop sig vilket kan minska effekten. Pulvret kan självantända
om det upphettas till en höga temperatur, t.ex. vid direkt solljus. Därför bör kontakt med direkt solljus
alltid undvikas även på arbetsplatsen.

Provförfrågan

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.