Alsan 970 F Finish layer

ALSAN 770 / 770 TX är PMMA-baserade produkter av hög kvalitet med stor flexibilitet även vid låga temperaturer.

Beskrivning

– mycket flexibelt även vid låga temperaturer, täcker sprickor bra – permanent väderbeständig (UV-, hydrolys- och alkaliebeständig) – helklistras till underlag, därför ingen risk för vatten under membranet – enkel och snabb applicering – komplexa takdetaljer kan på ett säkert sätt täckas in med detta skarvlösa tätskikssystem – snabbhärdande – kan appliceras även vid minusgrader – kan appliceras på nästan alla underlag, inklusive rörliga underlag – fri från lösningsmedel – ALSAN 770 / 770 TX har Provningscertifikat och tekniska godkännanden (ETA) för tätskiktsarbeten på tak samt för tätning av fogar på vattentäta betongelement

Användning

Appliceringsutrustning/verktyg För blandning av produkten: - passande blandare (ex. färgblandare) För applicering av produkten: – Roller – Pensel (endast där man ej kommer åt med roller) Förbehandling av underlag ALSAN 770 / 770 TX får endast appliceras på ett förbehandlat underlag. Se lämplig appliceringsguide för information om korrekt förbehandling. Blandning Rör först om innehållet ordentligt. Tillsätt sedan katalysatorn långsamt under omrörning, blanda i 2 minuter. Se till att produkten i botten och på sidorna av behållaren blandas in. Vid produkttemperaturer

Förvaring

Rengör verktygen ordentligt med Alsan rengöringsmedel om arbetet avbryts eller då det är klart inom ca 10 minuter. Detta kan göras med hjälp av en borste. Använd inte verktygen igen förrän rengöringsmedlet har avdunstat helt. Att bara sänka ner verktygen i rengöringsmedlet kommer inte att förhindra att materialet härdar.

DOKUMENT ATT LADDA NER

PRODUKTBROSCHYR

Skicka via E-post

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Provförfrågan

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.