PF 3000 OXI

Bitumentätskikt med polyesterstomme.

Beskrivning

Används som undre lag i en flerlagstäckning eller som ångspärr.

Ovansidan är skyddsbelagd med en talk/sand blandning och undersidan är belagd med en folie som smälts bort vid svetsning (TF).
Ovan- och undersidan är skyddsbelagd med en talk/sand blandning (TT).

Användning

Helsvetsas inklusive överlappsskarv (TF).
Helklistras med kallklister, svetsad överlappsskarv (TT).
Helklistras i varmasfalt, svetsad överlappsskarv (TT).

Prestanda

Membrantjocklek : ≥ 3 mm

Draghållfasthet L/T (EUtgb) GV : 700/500 N/5cm

Utsträckning vid brott L/T (EUtgb) GV : 35 %

Flexibilitet i kyla (EN 1109) MV : - 3°C

Mjukningspunkte (EN 1110) MV : 100°C

GV = genomsnittsvärde / MV = minimivärde

Förpackning

Rulldimensioner (m) : 10 m x 1 m
Rullens vikt (kg) : ± 30 kg
Antal rullar per pall : 30

Lagring: upprätt på pallen med en cellofanfilmsförpackning

DOKUMENT ATT LADDA NER

SÄKERHETSDATABLAD

Skicka via E-post

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Provförfrågan

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.