TRÄNINGCENTER I NORDVÄSTRA EUROPA

“ALLA EXPERTER HAR VARIT NYBÖRJARE”

Under 2017 har ett helt nytt träningscenter byggts i Grobbendonk (Belgien). Den här platsen är framför allt en mötesplats för dem som jobbar inom tätskiktsbranschen och ska vara ett forum för erfarenhetsutbyte och inspiration – positiva och viktiga drivkrafter. Träningscentret är till för alla, från nybörjare till expert, och SOPREMA erbjuder ett anpassat program för olika typer av tätningssystem (bitumenbaserat – flytande – syntetisk) och isolering (termisk – naturlig).

VILL DU VARA MED I CLUB EXPERT?

TITTA PÅ FILMEN OM SOPREMAS CLUB EXPERT