Integritetspolicy


Denna webbplats ägs av SOPREMA AB:

SOPREMA AB
Kastellgatan 2
245 66 Helsinborg
Sverige

Den publicerade informationen kan innehålla information som är tekniskt eller typografiskt felaktig. Informationen kanske inte är fullständig och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Webbplatsen ersätter därför inte de professionella råd du får från våra anställda. Genom att använda webbplatsen bekräftar besökaren att han har haft möjlighet att ta del av denna varning. Allt innehåll är egendom som ägs exklusivt av SOPREMA AB eller något av företagen inom SOPREMA-koncernen, om inte annat anges.

DIN INTEGRITET HOS SOPREMA

Denna integritetspolicy uppdaterades senast den 30-05-2024. Din integritet är viktig för oss. Därför gör vi allt vi kan för att hålla dig informerad om hur vi hanterar din information och varför. Har du frågor, eller är något otydligt? Tveka inte att kontakta oss via vårt kontaktformulär eller via e-post.

VARFÖR VI BEHANDLAR DATA OCH INFORMATION?

Här vid SOPREMA fäster vi stor vikt vid relevans. Rätt information till rätt person, vid rätt tidpunkt. Därför försöker vi identifiera vår målgrupp så noggrant vi kan genom att analysera beteende hos våra webbplatsbesökare. Detta kallas ibland även profilering. För detta ändamål använder vi Google Analytics, ett av de mest använda webbanalysverktygen som tar integritet och dataskydd på stort allvar. På så sätt lär vi oss lite mer om dig, utan att få veta din identitet. Baserat på ditt besöksbeteende försöker vi skräddarsy vår kommunikation (t.ex. nyhetsbrev via e-post) mycket specifikt efter dina önskemål. Detta gör det relevant för dig, och vi får mindre jobb att göra! Men det är inte allt: vi försöker förbättra din online-upplevelse genom att optimera vår webbplats baserat på våra besöksanalyser. Självfallet hoppas vi att du tar det första steget och kontaktar oss. Du kan göra det via vårt kontaktformulär där vi efterfrågar ditt namn och din e-postadress. Du kommer även förstå att vi behöver denna information för att kontakta dig personligen inom ramen för ditt meddelande. Vi erbjuder dig även möjlighet att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Din e-postadress hamnar då i vår e-postlista, som vi använder uteslutande för direktmarknadsföringsändamål. På vanligt språk: du kan förvänta dig massor av trevliga blogginlägg, häftiga referenser och andra nyheter i din inkorg. Är det något ni ser fram emot? Kära vänner! Du kan enkelt avsluta prenumerationen via en länk längst ner i våra digitala utskick, eller helt enkelt meddela oss via e-post.

HUR SAMLAR VI IN OCH BEARBETAR DENNA INFORMATION?

Vi samlar in den mesta av informationen via cookies. En cookie är en textfil som lagras på din dator eller mobila enhet när du besöker vår webbplats. De vidarebefordrar information till de verktyg vi använder för besöksanalys, marknadsföring och kommunikation (t.ex. Google Analytics etc.). Få inte panik: denna information behandlas i vad som kommit att kallas "pseudonymiserad" form. Detta innebär att den inte kan spåras direkt till dig som person. Utan att gå in på alltför många tekniska detaljer: allt detta är naturligtvis helt säkert. När allt kommer omkring, de flesta av dessa externa verktyg är medlemmar av EU-US Privacy Shield, vilket innebär att de åtar sig att på ett säkert sätt överföra personuppgifter i digital form över nationsgränser. P.S. Bläddra till "Dina rättigheter". Du hittar en rad användbara länkar som kan hjälpa dig vid annonsinställningar.

RÄTTSLIG GRUND FÖR BEARBETNING

De personuppgifter vi samlar in via webbplatsen behandlas i enlighet med Artikel 6.1 i den Allmänna Dataskyddsförordningen. Detta innebär att vi behandlar personuppgifter: Eftersom vi har ett legitimt intresse av detta, då det är nödvändigt för vår affärsverksamhet: för att förbättra vår webbplats samt skicka personliga marknadsföringsmeddelanden - nu förstår du varför? Eftersom vi behöver dem för att uppfylla ett avtal: det innebär att när du kontaktar oss, är vi så artiga du kan förvänta dig av oss och besvarar din kontakt... Eftersom du har gett oss tillåtelse att göra det: vårt nyhetsbrev skickas endast till dig om du har begärt det (genom att registrera dig via webbplatsen: incheckningssida).

KOMMER MINA UPPGIFTER ATT DELAS MED TREDJE PART?

Låt oss ta itu med elefanten i rummet först: vi kommer aldrig att vidarebefordra dina uppgifter till tredje part för kommersiella ändamål. Vad som kan hända är att data delas med tredje part i samband med trafikmätning och i samband med de metoder och verktyg vi använder för detta ändamål. På detta sätt överförs dina uppgifter till Googles servrar i en säker och "pseudonymiserad" form när vi använder Google Analytics. Eller till MailChimp om du prenumererar på vårt nyhetsbrev. Plugin-verktyg på webbplatsen betraktas ibland som tredjepartsengagemang. Till exempel vidarebefordrar vår webbplats information till sociala nätverk om du delar ett av våra ärenden eller blogginlägg via delningsknapparna. Både vi och våra tredjepartsleverantörer garanterar att vidta nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Det är ett löfte!

HUR LÄNGE LAGRAR VI DINA UPPGIFTER?

Du hittar lagringsperioden för alla cookies vi använder på vår webbplats i vår cookie-redogörelse. Onlineformulär som du skickar oss via webbplatsen spåras i vårt innehållshanteringssystem och den databas som är länkad till den. Ingen specifik lagringsperiod har angivits eftersom vi vill kunna följa upp alla applikationer effektivt. Du kan naturligtvis kan du granska, förbättra, hämta och ta bort dina lagrade uppgifter när som helst. Kontakta oss på e-post, och vi kommer att göra allt vi kan för att hjälpa dig på bästa möjliga sätt. DINA RÄTTIGHETER Som vi redan har nämnt ovan, du har full kontroll. Detta innebär att du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter, få dem korrigerade om de är felaktiga eller ofullständiga, samt att få dem borttagna eller att begränsa behandlingen av personuppgifterna. Detta gäller om din begäran är ‘rimlig’. I korthet innebär det om vi inte behöver vidta oproportionerliga organisatoriska och tekniska åtgärder. Vi vet. Det är en hel del. Men en välinformerad person har dubbelt värde! Vill du dra nytta av dessa alternativ? Då kan du kontakta oss via:

e-post 

Vårt kontaktformulär online

Telefon: Tel. +46 (0) 42 – 26 25 70

Vår adress:

SOPREMA AB
Kastellgatan 2

254 66 Helsingborg

SVERIGE

Dela Integritetspolicy | SOPREMA Sverige